מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור של רשות החדשנות

א'. מהות המסלול: המכינה הינה כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת תעשיית הייצור, לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה.

במסגרת מסלול זה מקבלות החברות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ טכנולוגי.

 

ב'. מטרת המסלול:  יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יחזק את כושר התחרות של החברה. המטרה שהחברה המשתתפת בתוכנית תגיע בסיומה להגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תאפשר השתלבות פשוטה יותר באחת או יותר מתכניות התמיכה במו"פ ההמשכיות והמקיפות יותר של רשות החדשנות.

 

 

ג'. תתי - מסלולים במכינת המו"פ:

  1. מסלול תמיכה בסיסי – מטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים. במסגרת זו, יועץ טכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות  חדשניים; מסלול זה מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות.
  1. מסלול לבדיקת התכנות טכנולוגית – ביצוע תהליך בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי, אשר יסייע לחברה בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.
  1. מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – ניתוח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור בחברה והיועץ מסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
  1. מסלול לשיפור תהליך הייצור – ניתוח תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור עם היועץ.

ההטבות, הנחייה ולווי מקצועי - ועדת ההיגוי של התכנית- מערכת רשות החדשנות:

התקשרות - עם יועץ בתקציב – עד 75,000 ₪, כאשר רשות החדשנות תממן 66% מעלות הייעוץ- עד 50,000 ₪.

תקציב – באזור פיתוח א' - עד 100,000 ₪, כאשר רשות החדשנות תממן 75% מעלות הייעוץ- עד 75,000 ₪.

 

תודה שביקרתם אותנו. דברו איתנו