קרן המו"פ של רשות החדשנות מממנת פיתוח מוצר או טכנולוגיה בעלי חדשנות טכנולוגית

1. דרישות וקריטריונים:

  • המוצר המפותח הינו בעל חדשנות טכנולוגית ראויה ולא רק בעל חדשנות פונקציונאלית.
  • המוצר המפותח מיועד בעתיד ליצור סדרתי.
  • המוצר המפותח ייוצר ברובו בישראל ויהיה בעל רווחיות משופרת לחברה.
  • הידע והקניין הרוחני של המוצר המפותח יהיו בבעלות החברה המפתחת.
  • המוצר המפותח מוטה ליצוא, למעט פיתוח של חברות מהתעשייה המסורתית.

 2. שעורי המימון רשות החדשנות

  • במרכז הארץ המענק הינו בשיעור של עד 50% מתקציב הפיתוח המאושר.
  • באזור פתוח א' המענק הינו בשיעור של עד 60% מתקציב הפיתוח המאושר.

 3. יתרונות התמיכה של רשות החדשנות:

     רוב העלויות וההוצאות של הפיתוח הינן הוצאות מוכרות כולל: שכר צוות הפיתוח מעובדי החברה,

     קבלני משנה מהארץ ומחו"ל, חומרים, פחת בגין רכישת ציוד פיתוח, רישום פטנטים ועוד. 

 4. יתרונות מענקי רשות החדשנות על- פני הלוואה בנקאית או שימוש בהון עצמי:

  • המימון הינו בצורת מענק מותנה ומבוסס על תשלום תמלוגים אך ורק ממכירות המוצר נשוא הפיתוח בשיעור החל מ- 1.6% עד להחזר המלא של המימון בפועל.
  • במקרה של כישלון בפיתוח המוצר מכל סיבה שהיא, אין החזרים לרשות החדשנות והסיוע המותנה הופך למענק בפועל.
  • הון עצמי יכול לשמש כהשלמת מימון רשות החדשנות ולגיבוי פיננסי לתהליך הפיתוח עד לתחילת המכירה המסחרית. 

 

הייחודיות והיתרונות שלנו למען לקוחותינו:

עבודה כתף אל כתף עם הלקוח מול מערכת רשות החדשנות, כולל מתן פתרונות יצירתיים.

תכנון, הכנת והגשת הבקשה עם תכנית פיתוח ראויה ברמה מקצועית גבוהה.

ליווי מלא מול מערכת הביקורת הטכנולוגית של הרשות לחדשנות עד לקבלת כספי המענק בפועל. 

תודה שביקרתם אותנו. דברו איתנו