מסלול זירת ייצור מתקדם של רשות החדשנות מממנת שדרוג מערך ייצור ותהליכי ייצור פנים-מפעליים.

א'. מטרת המסלול: עידוד מפעלי תעשייה מוטי ייצור להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, בביצוע תכניות של פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור.

המטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

ב'. למי מיועד המסלול: תאגיד תעשייתי ישראלי העונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

 1. הכנסתו נובעת מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי טכנולוגיה מעורבת-מסורתית.
 2. הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:

   א'. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.

   ב'. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

ג'. הוצאות המו"פ כוללות: שכר עובדי צוות הפיתוח בחברה, קבלני משנה מהארץ ומחו"ל, חומרים ורכיבים, פחת רכישת ציוד פיתוח, רישום פטנטים ועוד.

הוצאות מו"פ נוספות במסלול זירת ייצור מתקדם:

א'. פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.

ב'. הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בתקציב עד 500,000 ₪.

ג'. הוצאה לרכישת ידע כחלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.

ד'. הוצאות פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מהתקציב המאושר.

ד'. תוקף ההטבות תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31.12.2020

בנוסף, חברות קטנות ובינוניות העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות ב- 3 תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות + פטור מחובת תשלום תמלוגים.

שיעור התמיכה בתכניות מו"פ במסלול זירת ייצור מתקדם שיאושרו, הינו בשיעור 50% מהתקציב המאושר.

 

ה'. קריטריונים לקבלת הסיוע למימון הפיתוח של רשות החדשנות:

 • המוצר המפותח הינו בעל חדשנות טכנולוגית ראויה ולא רק בעל חדשנות פונקציונאלית.
 • המוצר המפותח מיועד בעתיד ליצור סדרתי.
 • המוצר המפותח ייוצר בחברה בישראל ויהיה בעל רווחיות משופרת לחברה.
 • הידע והקניין הרוחני של המוצר המפותח יהיו בבעלות החברה המפתחת.
 • המוצר המפותח מוטה ליצוא, למעט פיתוח של חברות מהתעשייה המסורתית.
 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

הייחודיות והיתרונות שלנו למען לקוחותינו:

עבודה כתף אל כתף עם הלקוח מול מערכת רשות החדשנות, כולל מתן פתרונות יצירתיים.

תכנון, הכנת והגשת הבקשה עם תכנית פיתוח ראויה ברמה מקצועית גבוהה.

ליווי מלא מול מערכת הביקורת הטכנולוגית של הרשות לחדשנות עד לקבלת כספי המענק בפועל.

תודה שביקרתם אותנו. דברו איתנו